voor pedagogisch medewerkers BSO

Thematisch werken is een bekend verschijnsel in ons vak. Helaas missen de praktische handvatten en hebben pedagogisch medewerkers vaak onnodig veel werk van de voorbereiding of zijn de kinderen weinig enthousiast. Tijd om hier verandering in te brengen! Vanaf vandaag is er minder werk voor de pm-er en een groot enthousiasme bij de kinderen. Een beschrijving van de methode vind je hier.

Kies de start die bij je past:

Laat het team trainen

Uit onderzoek is gebleken dat trainingen effectief zijn wanneer er minimaal 5 mensen uit een team deelnemen aan een training. Kies dus voor een in company training door de auteur en ontwikkelaar van de methode. Lees meer…

Blijf scherp!

Enthousiast aan de slag gegaan met de methode? Houd je team scherp met de jaarlijkse BOOST-dag!

Lees het boek

Inspireer je team met de aanschaf van het kleurrijke en praktisch bruikbare boek ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’ van auteur Jessica Schouten.

Methodisch werken in de BSO

In februari 2016 is het boek met de eerste methode voor het werken in de buitenschoolse opvang verschenen. Een methode die professionals in staat stelt om samen met de kinderen een betekenisvol activiteitenaanbod vorm te geven in de BSO.

Bestel

Boek betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

Ga aan de slag met het organiseren van een betekenisvolle vrije tijd voor en vooral mèt kinderen.

Bestel nu!

Inhoudsopgave en preview Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd, Jessica Schouten

ISBN 978 90 8247 5005