de methode in het kort

Deze methode is uitgewerkt in het boek ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’, door Jessica Schouten, Karakteradvies 2016

Werken met kinderparticipatie bij het ontwikkelen van een betekenisvol activiteitenaanbod.

Leuke activiteiten verzinnen, dat is de taak van…? Nee, niet alleen die van de pm-er, maar vooral die van de kinderen! Kinderparticipatie is de rode draad in het boek en je zult dus keer op keer teruglezen dat je vooral de kínderen de ruimte moet geven.

‘De ruimte geven’ betekent niet dat je alle touwtjes uit handen geeft; ze hebben je hard nodig om:

 • Te leren omgaan met hun vrijheid
 • Gestructureerd te leren plannen en organiseren
 • Creatief te leren denken
 • Te leren verwoorden wat ze bedoelen
 • Te leren samenwerken

Een thema als denkkader

Eén van de voorwaarden van het effectief inzetten van kinderparticipatie is het creëren van een denkkader. Het werken met thema’s helpt daarbij.
Een voorbeeld waarbij er zónder denkkaders wordt gewerkt:

De voorjaarsvakantie komt eraan. Michiel zit met drie kinderen uit de 9+groep aan tafel. “Over twee weken is het voorjaarsvakantie. Wie weet er leuke activiteiten?” Te verwachten antwoorden zijn dan wellicht:

– Koekjes bakken
– Naar de Efteling
– Voetballen

Deels zijn dat prima ideeën natuurlijk, maar voorspelbaar en waarschijnlijk zal er bij de volgende vergadering ongeveer hetzelfde naar voren komen.
Een voorbeeld waarbij er mét een thema als denkkader wordt gewerkt:

De voorjaarsvakantie komt eraan. Michiel zit met drie kinderen uit de 9+groep aan tafel. “Over twee weken is het voorjaarsvakantie en we hebben het thema ‘Lentekriebels’ bedacht. Wie weet er leuke activiteiten?” Te verwachten antwoorden zijn dan bijvoorbeeld:

– Vriendschapsarmbandjes vlechten
– Kriebelbeestjessoep maken
– Vlinder-tikkertje (gewoon tikkertje, maar dan ga je met fladderende handen over de rug van het kind dat getikt is, zodat het weer vrij is)

Het thema geeft richting aan het denken; de Efteling heeft niets te maken met Lentekriebels. Beestjes wel, en bloemen, verliefd zijn, jonge dieren, enzovoort!

Tip!

Er zijn veel werk- en spelvormen voor kinderparticipatie. Je vindt een selectie, gesorteerd op leeftijd, in hoofdstuk 5 van het boek.

Bijvoorbeeld:

Een thema in één oogopslag

1. Een thema kiezen

 • Observeer
 • Kies met de kinderen samen een thema
 • Bedenk samen een spetterende naam
 • Zorg voor diversiteit in het aanbod aan thema’s

2. Activiteiten bij het thema

 • Kies een spel- of werkvorm voor kinderparticipatie
 • Waarborg diversiteit in het activiteitenaanbod
 • Denk aan een aanbod voor alle leeftijdsgroepen
 • Kies activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van jongens en meisjes

3. Uitwerken en voorbereiden

 • Werk de activiteiten met de kinderen uit op een standaard formulier, digitaal of op papier
 • Haal de benodigde materialen in huis, zo kun je per dag flexibel zijn in je keuzes

4. De themamap

 • Verzamel de activiteiten in een themamap
 • Voeg na afloop een evaluatieformulier toe
 • Doe tabbladen in de map om een jaarindeling te maken

5. Afronden en evalueren

 • Rond het thema af met bijvoorbeeld een grootse (of heerlijk eenvoudige) tentoonstelling, show of maaltijd
 • Evalueer kort nadat je het thema hebt afgesloten, dan zit alles nog vers in het geheugen

Methodisch werken in de BSO

In 2016 is het boek met de eerste methode voor het werken in de buitenschoolse opvang verschenen. Een methode die professionals in staat stelt om samen met de kinderen een betekenisvol activiteitenaanbod vorm te geven in de BSO.

Bestel

Boek betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

Ga aan de slag met het organiseren van een betekenisvolle vrije tijd voor en vooral mét kinderen.

Bestel nu!

Inhoudsopgave en preview Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd, Jessica Schouten

ISBN 978 90 8247 5005