keuzehulp

Een keuze maken voor een spelvorm

Als je kinderen de ruimte wilt geven om te participeren, dan is het van belang een passende spel- of werkvorm te vinden: passend bij het onderwerp, uitdagend voor de leeftijdsgroep en geschikt voor de groepsgrootte.
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden vind je op bladzijde 16 en 17 van het boek een tabel die je helpt om een keuze te maken. Voor het kiezen van een spel- of werkvorm kun je horizontaal een liniaal of bladwijzer onder een spel- of werkvorm leggen. Zo kun je rechts van de spelvorm aflezen of deze geschikt is voor het onderwerp waar je mee aan de slag wilt, voor de leeftijd van de kinderen in je groep en voor de groepsgrootte.

Indeling en opbouw

De spel- en werkvormen staan op alfabetische volgorde in het boek; zo kun je ze eenvoudig opzoeken en terugvinden.
Bij iedere spel- en werkvorm vind je twee vaste elementen terug die in één oogopslag zicht geven op (1) de onderdelen uit de keuzehulp (onderwerpen, leeftijden en groepsgroottes), en op (2) het energieniveau van de vorm.

Post-it

Het eerste element met onderdelen uit de keuzehulp ziet eruit als een post-it. In dit voorbeeld zie je dat de spel- of werkvorm geschikt is voor de onderwerpen activiteiten en materiaal, voor kinderen van 7 jaar en ouder en dat het niet uitmaakt hoe groot de groep is.
N.B. In de keuzehulp staat een beperkt aantal opties per categorie. De leeftijden en groepsgroottes staan hierin dus globaal vermeld. De precieze leeftijden en groepsgroottes vind je terug op de post-it bij de spel- en werkvormen.

Energiebalkje

Het tweede element dat je bij iedere vorm terugvindt is een energiebalkje. Dit balkje verkleurt van groen naar rood. Groen staat voor rustig en rood voor energiek. Het energiebalkje dat hieronder als voorbeeld wordt weergegeven, laat dus zien dat het om een rustige spel- of werkvorm gaat.

Andere manieren om een keuze te maken

Er zullen wellicht nog andere manieren worden bedacht en aangeboden waarmee je een keuze kunt maken voor een spel- of werkvorm. Misschien digitaal, of ‘iets’ dat in de groepsruimte een plek kan hebben. Dit zal dan uiteraard bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief, en op deze pagina te vinden zijn.