Aan de slag met zelfevaluatie in de BSO

Er gebeurt heel veel moois in de BSO. Weet jouw team eigenlijk wel hoeveel ze al doen met de kinderen en hoe waardevol hun bijdrage is aan de ontwikkeling van de talenten en sociale vaardigheden van kinderen? Een zelfbewuste houding van de pedagogisch medewerkers draagt bij aan een goede communicatie met ouders èn aan de waardering voor het eigen beroep.
Hieronder een aantal onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit in jullie BSO, met bij ieder onderwerp een aantal vragen die je jezelf als team kunt stellen.
Tip:
Gebruik de vragen bij teamvergaderingen en bij het schrijven van het pedagogisch werkplan.

Thema’s door het jaar heen

 • Wat is een thema?
 • Moet een thema nou juist wel of liever niet vooraf vastliggen?
 • Wie bedenkt de thema’s en hoe?
 • Hoe zorg je dat het thema aansluit bij de belevingswereld van de kinderen?

Structuur in het activiteitenaanbod

 • Hoeveel activiteiten doen we per dag of per week?
 • Wanneer noemen we iets een activiteit?
 • Is een spontane activiteit die de kinderen zelf bedenken ook een activiteit?
 • En een gesprek dat ik met de kinderen heb, is dat ook een activiteit?

Diversiteit in activiteiten

 • Hoeveel soorten activiteiten doen we eigenlijk?
 • Zijn er activiteitensoorten die we vermijden?
 • Hoe brengen we in kaart welke activiteitensoorten er worden gedaan en hoe evalueren we dit?
 • Welke rol hebben de kinderen bij het bedenken van de activiteiten?

Jongens en meisjes van 4-13 jaar

 • Is ons activiteitenaanbod gericht op zowel jongens als meisjes?
 • Waarom willen onze jongens ‘gewoon voetballen’ en waarom zien wij dat als een teken dat ze niets anders dan dat willen?
 • Hoeveel aandacht is er in ons vrouwenteam voor de behoeftes van jongens?
 • Is er een uitdagend aanbod voor onze oudste kinderen?

Kinderparticipatie bij thema’s en activiteiten

 • Op welke manier komen onze thema’s en activiteiten tot stand?
 • Krijgen de kinderen voldoende gelegenheid om hun ideeën in te brengen?
 • Is de manier waarop we de kinderen om hun mening vragen een goede manier, die ieder kind tot zijn recht laat komen?

Taakverdeling in het team

 • Hoe verdelen we de taken op een manier dat ieder zijn kwaliteiten in kan zetten?
 • Hoe brengen we de taakverdeling in balans?

Communicatie over thema’s en activiteiten

 • Hoe communiceren we met de kinderen èn met hun ouders/verzorgers als het gaat om de thema’s en de activiteiten die we aanbieden?
 • Welke rol zouden de kinderen daarin kunnen hebben?
Deze onderwerpen vind je terug in de scan Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd. De scan helpt je in kaart te brengen waar je staat en waar je naartoe wilt. Je verheldert je prioriteiten, stelt doelen en maakt een plan van aanpak. De stappen worden één voor één toegelicht in het boek Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd.