jaarlijkse BOOST-dag

Enthousiast van start gegaan met de methode Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd? Hecht je aan borging van de methode? Wil je nog meer verdieping en praktische tips? De jaarlijkse BOOST-dag houdt je team scherp.

Als het implementatietraject achter de rug is en er daadwerkelijk gewerkt wordt vanuit de methode, zullen er gedurende de tijd nieuwe inzichten en daaropvolgend nieuwe vragen ontstaan. Een jaarlijkse terugkomdag geeft dan een nieuwe ‘BOOST’, nieuwe inspiratie en antwoorden op nieuwe vragen. Zo blijft de werkwijze levend en wordt deze keer op keer verfrist met de nieuwste inzichten.

De betekenis van de letters BOOST geven weer waar de methode voor staat:

  • Betrekken
  • Observeren
  • Ontwikkelingskansen
  • Structuur
  • Thema’s

Programma op maat

De jaarlijkse BOOST-dag wordt op maat aangeboden. Voorafgaand aan de dag worden de vragen en de behoeftes van het team in kaart gebracht. Daarbij is er de keuze uit (een deel van) de onderstaande onderwerpen:

  • vragen over de specifieke uitdagingen op het gebied van betekenisvol werken die zich op de locatie voordoen
  • vragen over de borging van de methode in de praktijk
  • vragen van managers over ondersteuning van pedagogisch medewerkers
  • update van de nieuwste kinderparticipatiespel- en werkvormen
  • pedagogische vraagstukken verbonden aan de methode

Werkwijze

Stap 1: Voorafgaand aan de BOOST-dag vindt er een gesprek plaats met de betrokken manager(s) om de wensen en behoeften vanuit het management in kaart te brengen.

Stap 2: Er wordt een teamvergadering bijgewoond of een (online) vragenlijst ingevuld om de wensen en behoeften van het team in kaart te brengen.

Stap 3: Er wordt een programma op maat gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd.

Stap 4: Aan de slag! De BOOST-dag kan nu worden ingepland. Afhankelijk van de mogelijkheden vindt deze bijvoorbeeld plaats van 10.00-15.00 uur (met een lunchpauze van 60 minuten) of op losse twee dagdelen van 9.30-11.30 uur.

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Bel Jessica Schouten (06-44873086) of stuur een mail naar info@karakteradvies.nl.