karakter

“Volg de neuzen van de kinderen, dan weet je de weg! Wat je tegenkomt is vooraf niet te voorspellen en dat maakt het werk van de professional die met kinderen werkt uitdagend en verrassend.”

Jessica Schouten is ontwikkelaar van de methode Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd. Zij kent het vak vanuit diverse pedagogische opleidingen, maar vooral vanuit de praktijk. Ze heeft als twintiger zelf als pedagogisch medewerker ervaring opgedaan in zowel het KDV als de BSO, en dat wordt gewaardeerd door de mensen die zij traint: “Dit is iemand die de praktijk zelf ook goed kent’ is een veelgehoorde opmerking. Als leidinggevende en directeur heeft zij ook de organisatorische en beleidsmatige kanten van de sector leren kennen.

In het afgelopen decennium heeft Jessica zich vanuit Karakteradvies ontwikkeld als onderwijsontwikkelaar, trainer en auteur. Ze heeft een praktische en doelgerichte stijl van trainen en stuurt aan op intrinsieke motivatie van iedere deelnemer. Met haar ervaringsgerichte manier van werken weet ze een veilig leerklimaat te scheppen en van daaruit mensen te motiveren om nieuw gedrag te onderzoeken.

Jessica ontwikkelde de eerste praktische methode voor het werken in de buitenschoolse opvang. In 2016 verscheen het boek met de methode, onder de titel ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’. In 2018 verscheen haar tweede boek: ‘Kinderparticipatie, 50 spel- en werkvormen met Karakter’. In 2020 verschijnt haar eerste e-learningmodule over kinderparticipatie, in samenwerking met Peer van den Hoven, die ruime ervaring heeft met de didactiek en de ontwikkeling van deze digitale manier van leren.

Kwaliteit

crkbo_instelling_rgbKarakteradvies is als instelling geregistreerd in het register van het CRKBO, centraal register kort beroepsonderwijs. Sinds 2015 hoeft Karakteradvies daarom geen BTW meer te heffen voor de op deze website vermelde trainingen.