karakter

Eigenaar van Karakteradvies is Jessica Schouten.

Met Karakteradvies beoogt Jessica medewerkers in de kinderopvang te professionaliseren in hun omgang met de kinderen, in hun functioneren binnen het team en in hun vaardigheden om ouders, stagiaires en collega’s te begeleiden.

Met dit doel voor ogen heeft Karakteradvies een aanbod aan nascholing ontwikkeld in de vorm van opleidingen, cursussen en workshops.

Haar visie?

“Volg de neuzen van de kinderen, dan weet je de weg. Wat je tegenkomt is vooraf niet te voorspellen en dat maakt het werk van de professional die met kinderen werkt uitdagend en verrassend!”

 

Achtergrond

In 1999 begon Jessica haar loopbaan, tijdens haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, in de dagopvang van kinderen met een beperking.

Na twee jaar stapte zij voor een vaste baan over naar een startende organisatie in de kinderopvang, waar zij als student in haar laatste studiejaar van de opleiding meer verantwoordelijkheden kreeg in de functie van assistent-leidinggevende.  Twee jaar later  werd zij directeur bij Stichting KOALA, een nieuw op te starten kinderopvangstichting, ontstaan uit een initiatief van de Vrije school in Assen.

Het enthousiasme voor het pionieren was gewekt en zo ontstonden in 2008 de wortels van Karakteradvies. Jessica heeft in de loop der jaren een brede ervaring opgedaan als onderwijsontwikkelaar, trainer en coach. Ze heeft een doelgerichte stijl van trainen en stuurt aan op intrinsieke motivatie van iedere deelnemer. Met haar ervaringsgerichte manier van werken weet ze een veilig leerklimaat te scheppen en van daaruit mensen te motiveren om nieuw gedrag te laten zien.

Jessica ontwikkelde de eerste praktische methode voor het werken in de buitenschoolse opvang. In 2016 verscheen het boek met de methode, onder de titel ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’.

 

Onderwijsvisie

De onderwijsvisie van Karakteradvies is bepalend voor de inhoud, vorm en begeleiding van de aangeboden trainingen.

Jessica: ”Een boek uit je hoofd leren is in dit vak niet voldoende. De stof moet gaan leven. Dat doe ik door de stof praktijkgericht aan te bieden, leuke en afwisselende werkvormen te kiezen en de ontwikkeling van de deelnemers centraal te zetten. Dat vraagt om betrokkenheid en flexibiliteit van mij als trainer, en maakt mijn werk ontzettend leuk!”

Praktijkgericht

De aangereikte kennis en de training van vaardigheden zijn gericht op het functioneren en de toepasbaarheid in de praktijk van het werk. Cursisten werken aan competentiegerichte opdrachten die een directe relatie hebben tot het eigen werk. Daarmee hebben de trainingen een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten én voor de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Aandacht voor het leerproces

Uitgangspunt is dat je eigen inzet en motivatie van doorslaggevend belang zijn in je ontwikkeling. Daarom is er tijdens de trainingen veel aandacht voor het persoonlijke leerproces van de deelnemers. Om die reden wordt er gewerkt in kleine groepen van maximaal 10-15 deelnemers, afhankelijk van het onderwerp van de training.

Prikkelende werkvormen

Tijdens de trainingen worden er verschillende werkvormen ingezet om de stof te verlevendigen en inzichtelijk te maken. Samenwerkingsopdrachten worden afgewisseld met individuele opdrachten, discussies en bijvoorbeeld korte interviews om onderwerpen persoonlijke verdieping te geven.

 

Kwaliteit

crkbo_instelling_rgbKarakteradvies heeft in maart 2015 een audit ondergaan door het onafhankelijke Cpion, voor registratie in het register van het CRKBO, centraal register kort beroepsonderwijs. Per 1 april 2015 heft Karakteradvies geen BTW meer voor de op deze website vermelde trainingen.