betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

Jort komt met een sprint de school uitrennen; verwachtingsvol kijkt hij rond. Als hij Sandra van de BSO ziet, gooit hij met een boogje zijn tas naar haar toe en met een laatste sprong staat hij naast haar. Sandra kijkt hem aan, glimlacht en hangt zijn tas weer om zijn nek. Jort zegt: “Ik wil weer boksen vanmiddag!”.

De taak van de basisschool is duidelijk: kinderen leren er lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en nog veel meer. In de vrije tijd van kinderen is er ruimte voor de eigen interesses en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. In deze tijd doen ze kennis op- en ontwikkelen ze vaardigheden die op school niet aan bod komen.

In diezelfde vrije tijd bezoeken kinderen de BSO. Op welke manier kan de BSO bijdragen aan een betekenisvolle tijd voor kinderen? Als professionals weten we dat we een meerwaarde kunnen bieden en dat dit vragen oproept, zoals:

 • Er is weinig tijd na een lange schooldag, hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe kom ik tot een passend activiteitenaanbod voor kinderen van verschillende leeftijden?
 • Hoe bied ik uitdaging aan de oudste kinderen en de jongens?
 • Welke thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen?
 • Wanneer en hoe bereid ik activiteiten voor?

Methodisch werken in de BSO

In februari 2016 is het boek met de eerste methode voor het werken in de buitenschoolse opvang verschenen. Een methode die professionals in staat stelt om samen met de kinderen een betekenisvol activiteitenaanbod vorm te geven in de BSO. Een beschrijving van de methode vind je hier.

Bestel

Boek betekenisvol werken in buitenschoolse tijd

Ga aan de slag met het organiseren van een betekenisvolle vrije tijd voor en vooral mèt kinderen.

Bestel nu!

Inhoudsopgave en preview Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd, Jessica Schouten

ISBN 978 90 8247 5005

 

Het eerste hoofdstuk gratis ontvangen

Alvast een voorproefje? Als je je abonneert op de nieuwsbrief kun je heel hoofdstuk 1 downloaden.
Vul je hieronder je naam en e-mailadres in, dan ontvang je ongeveer één keer per maand de nieuwsbrief van Karakteradvies. Waarom inschrijven voor de nieuwsbrief?

 • Omdat je dan op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen rondom de methode uit het boek (er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan e-learning)
 • Je ontvangt tips voor het werken met thema’s in de BSO en kinderparticipatie
 • Je blijft op de hoogte van het trainingsaanbod, aanverwante subsidies en actiesEmail

Voor pedagogisch medewerkers in de BSO

Thematisch werken is een bekend verschijnsel in ons vak. Helaas missen de praktische handvatten en hebben pedagogisch medewerkers vaak onnodig veel werk van de voorbereiding of zijn de kinderen weinig enthousiast. Tijd om hier verandering in te brengen! Vanaf vandaag is er minder werk voor de pm-er en een groot enthousiasme bij de kinderen. Lees meer…

Voor MBO en HBO

Een goede start op het stageadres? De methode is uitstekend geschikt als voorbereiding op de BPV. Het boek beschrijft een praktische werkwijze, die de student in staat stelt een activiteitenaanbod te ontwikkelen waarbij de belevingswereld van de kinderen centraal staat. Met scholing in deze methode wordt invulling gegeven aan meerdere onderdelen uit het nieuwe kwalificatiedossier van de MBO opleidingen:

 • Pedagogisch medewerker 3
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4
Ook studenten aan het HBO kunnen de methode gebruiken ter voorbereiding van een stage in de buitenschoolse opvang. Te denken valt aan de HBO-opleidingen:
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Pedagogiek

Lees meer…

crkbo_instelling_rgb