kinderparticipatie

Kinderparticipatie voor elke pedagogisch professional

Op welke manier je ook met kinderen te maken hebt als professional: in de BSO, in de klas, in het buurthuis of in de zorg, het creëren van een kader waarbinnen de kinderen kunnen participeren is een uitdaging die om maatwerk vraagt.

Basistraining kinderparticipatie

Kinderparticipatie vraagt om een houding van de professional die gericht is op het volgen van de kinderen. Het is niet alleen maar praten met kinderen, maar vooral ook observeren, kaderen, behoeften proberen te begrijpen en faciliteren waar je mogelijk ziet. Het is niet denken vóór de kinderen, maar werken mét de kinderen als sparringpartners op het niveau dat aansluit bij hun ontwikkeling en persoonlijkheid.

Een vraag stellen als ‘Wat vind je leuk om te doen?” is niet genoeg. Een kader scheppen waarin je aansluit bij de belevingswereld en de mogelijkheden van de kinderen is een voorwaarde om kinderen écht een stem te geven, en dat is een serieuze professionele uitdaging.

Wil je aan de slag met Kinderparticipatie in jouw groep? Geef jezelf en de kinderen een goede start met de basistraining Kinderparticipatie. In één dagdeel maak je kennis met de theorie, en leer je tientallen spel- en werkvormen kennen én koppelen aan de praktijk. Lees meer…

Theorie

In 2018 verscheen het boek ‘Kinderparticipatie, 50 spel- en werkvormen met Karakter’ van de hand van Jessica Schouten. Het boek bevat 50 vrolijke, uitdagende, serieuze en kaderende spel- en werkvormen voor kinderparticipatie. Ieder kind heeft andere mogelijkheden om zich te uiten en door verschillende spel- en werkvormen af te wisselen geef je alle kinderen optimaal de kans om te participeren. Dit boek is een handreiking om hieraan vorm te geven.

Bestel nu!