sverige

Välkommen!

Welkom!

Detta webbsida har översatts till svenska för en studieresa. Eventuella frågor kan ställas på engelska till bokens författare, Jessica Schouten (info@karakteradvies.nl).

Att sysselsätta meningsfullt utanför skoltid (‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’, bokens författare, Jessica Schouten)

Just på fritiden finns det utrymme för barnens egna intressen och personliga möjligheter.
På fritiden går barnen till fritidshemmet. På vilka sätt kan fritidshemmet bidra till att tiden blir meningsfull för barnen?
I februari 2016 gavs boken med den första pedagogiska metoden för arbetet på fritidshem ut. En metod som ger fritidshemspersonalen möjlighet att tillsammans med barnen utforma ett meningsfullt och varierat aktivitetsutbud.
Boken erbjuder en tydlig struktur och enkla verktyg. Barnens deltagande och arbetet med meningsfulla teman som inspiration har en central roll.

Då har vi en present till dig!

En ny pedagogisk metod från Nederländerna om hur man kan arbeta barnanpassat på fritidshem.
Följande lekaktivitet är en introduktion!

En av de lekaktiviteter för barndeltagande som beskrivs i boken är lektypen “Dansa-den-dansen!”
Den här lektypen hjälper barnen att komma på något när de funderar över aktiviteter.
Barnen tänker vid den här lektypen utifrån:
  • Ett meningsfullt tema
  • Olika typer av aktiviteter

Hur?

1. Observera barnen och välj ett meningsfullt tema
2. Lägg A4-papper med olika typer av aktiviteter i en ring
3. Låt barnen dansa runt papperen till musik
4. När musiken stoppas står barnen stilla vid ett av A4-papperen
5. Barnen tänker i tur och ordning ut en aktivitet för det temat
6. Låt barnen skriva upp aktiviteterna
7. Samla aktiviteterna i en mapp; klart!

Vill du börja direkt?