Betekenisvol werken in de BSO

Tijd tekort voor het bedenken van activiteiten? Te weinig enthousiasme bij de kinderen? Te weinig structuur in het aanbod en gebrek aan een gezamenlijke werkwijze in het team?

De training ‘Betekenisvol werken in de BSO’ zit boordevol ideeën en praktische handvatten die je helpen om het betekenisvol werken concreet te maken, de kinderen te enthousiasmeren en een structuur in je activiteitenaanbod te realiseren die past bij jou en je BSO-locatie.

Doel van de training

De training “Betekenisvol werken in de BSO” is erop gericht je de methode eigen te maken, je denken en handelen aan te scherpen èn je persoonlijke vertaling van de inhoud van de training handen en voeten te geven in de praktijk.

Borging

Om de werkwijze in de praktijk te borgen is het uitganspunt dat (bij voorkeur) alle teamleden deelnemen aan de training, inclusief de betrokken leidinggevende(n) en coach(es). Tijdens de training worden leidinggevenden en coaches actief betrokken en begeleid t.a.v. de manier waarop zij pedagogisch medewerkers kunnen ondersteunen en monitoren ten aanzien van de methode.

Karakteradvies overlegt vooraf met de opdrachtgever over de manier waarop de werkwijze effectief kan worden geïmplementeerd in het pedagogisch beleid van de organisatie. Na afloop van de trainingen is de trainer beschikbaar voor nieuwe vragen die in de praktijk ontstaan. Dit totaalaanbod garandeert dat de werkwijze structureel bijdraagt aan de pedagogische kwaliteit in de groepen.

Voor het meten van de effecten van de training zijn desgewenst enquêtes beschikbaar voor kinderen, ouders en medewerkers. Vraag ernaar bij de trainer.

Trainingsprogramma

De training “Betekenisvol werken in de BSO” bestaat uit 5 dagdelen:
Dagdeel 1

Inleiding op betekenisvol werken

 • oriëntatie op betekenisvol werken
 • verkennen van verbeterpunten voor de eigen locatie
 • doelen formuleren voor de eigen locatie
 • de cursusmap en het boek Betekenisvol werken in buitenschoolde tijd wordt uitgereikt aan alle deelnemers

Dagdeel 2

Diversiteit in activiteiten en thema’s

 • diversiteit aanbrengen in het activiteitenaanbod
 • een aanbod gericht op alle leeftijdsgroepen, jongens en meisjes
 • mogelijkheden voor het werken met thema’s; meer dan seizoenen en jaarfeesten

Dagdeel 3

Kinderparticipatie

 • kinderparticipatie: definitie, onderwerpen en resultaten

Dagdeel 4

Betekenisvol werken in de praktijk

 • structuur, introductie en afsluiting van thema’s
 • betekenisvol werken in de eigen praktijk
 • evalueren van de cursusdoelen en voorbereiden van de presentaties

Dagdeel 5

Presentaties voor genodigden

 • presentaties waarbij de werkwijze op de locatie(s) van de cursisten en de doelen waar men aan heeft gewerkt centraal staan
 • uitreiking van de certificaten en de themamap

Themamap

Tijdens de training wordt er door de deelnemers gewerkt aan een themamap. De themamap is een map met uitgewerkte activiteiten die de deelnemers met de kinderen samen ontwikkelen volgens de werkwijze die wordt getraind. Op deze manier vindt er een vertaling plaats van de trainingstheorie naar de praktijk.

Tijdens de laatste trainingsdag draagt de trainer zorg voor verspreiding van deze map. Iedere deelnemer krijgt de map met daarin de eigen activiteiten én die van de andere deelnemers digitaal en er wordt één geprinte map uitgereikt aan de groep. Tegen kostprijs kunnen er meerdere mappen worden besteld (bijvoorbeeld omdat er mensen van meerdere locaties deelnemen aan de training). De kostprijs is 20 euro per map.

Doelgroep

De training is gericht op pedagogisch medewerkers BSO, coaches en managers die te maken hebben met de begeleiding van pedagogisch medewerkers.

Trainingswijze

Dit is een interactieve training, waarbij de theorie, tips van de trainer en ideeën vanuit de groep elkaar afwisselen en aanvullen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de cursus op effectieve wijze te integreren in je denken en handelen.

Trainingsduur

De training bestaat uit vijf dagdelen (5 x 2,5 uur) en wordt bij voorkeur in de ochtenduren ingeroosterd. Daarnaast werken de deelnemers aan een aantal huiswerk- en praktijkopdrachten (ongeveer 8 uur in totaal).

De totale tijdsinvestering is ongeveer 21 uur.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat wanneer:

 • je minimaal vier van de  vijf trainingsdagen aanwezig bent geweest
 • je alle opdrachten hebt  uitgevoerd en deze met een voldoende door de trainer zijn beoordeeld

Kosten

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15.

Deze training is onderdeel van een maatwerktraject. De totaalprijs bij een in company traject is afhankelijk van de benodigde begeleiding om de werkwijze te implementeren binnen de organisatie, van het aantal cursisten en van de reisafstand van de trainer. De training is vrijgesteld van BTW.

Offerte

Voor een vrijblijvende offerte klik je op de offerteknop.

Nadere informatie

Vanaf juni 2023 geeft Spiekr, kenniscentrum voor kindontwikkeling, uitvoering aan de praktische organisatie van de de trainingen van Karakteradvies en de e-learning van EduPP. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Meinard Dijkstra, directeur van Spiekr, op telefoonnummer 058-2037130 of via info@karakteradvies.nl. Deze training vind je nu ook op de website van Spiekr.