Lastige gesprekken met ouders

De kinderen die je opvangt hebben baat bij een professionele communicatie tussen alle betrokken opvoeders. Toch is het niet makkelijk om op een goede manier om te gaan met ouders die een andere mening hebben, ouders die zich verliezen in hun zorgen om hun kind, of bijvoorbeeld ouders die zich niet aan de regels en afspraken houden…

Tijdens de training “Lastige gesprekken met ouders” leer je op welke manier je het gesprek aan kunt gaan met ouders in de volgende situaties:

1. Omgaan met klachten
2. Als ouders iets anders willen
3. Als ouders zich niet aan de afspraken houden
4. Slechtnieuwsgesprekken voeren

Tijdens de training wordt eerst een de theorie behandeld, waarna je in een veilige omgeving een gesprek oefent met een ervaren trainingsacteur.

Doel van de training

De training “Lastige gesprekken met ouders” is er op gericht je vaardiger te maken in het voeren van gesprekken met ouders in de situaties die je als lastig ervaart, of die je wilt optimaliseren. Je gaat naar huis met praktische handvatten die je houvast geven in je rol als professional in de kinderopvang.

Doelgroep

De training is gericht op managers en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Trainingswijze

Dit is een interactieve training, waarbij de theorie en het trainen van vaardigheden elkaar afwisselen en aanvullen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur en van verschillende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in je denken en handelen.

Tijdsduur

De training “Lastige gesprekken met ouders” bestaat uit twee dagdelen van ieder 2,5 uur.

Bewijs van deelname

Indien je beide dagdelen aanwezig bent geweest ontvang je aan het eind van de training een bewijs van deelname.

Kosten

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
(prijs bij minder dan 8 deelnemers in overleg).

De kosten voor deze incompany-training zijn afhanelijk van de groepsgrootte 2300-2800 euro per groep, inclusief materiaalkosten en kosten voor de trainingsacteur, exclusief reisvergoedingen voor de trainer en de trainingsacteur. De training is vrijgesteld van BTW.

Offerte en aanmelding

Voor een vrijblijvende offerte klik je op de offerteknop.

Nadere informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Schouten: telefoon 06- 44 87 30 86, email info@karakteradvies.nl.