individuele werkbegeleiding

Individuele werkbegeleiding is erop gericht managers en pedagogisch medewerkers te begeleiden bij werkgerelateerde vragen rondom het pedagogisch handelen of de communicatie met ouders, collega’s en kinderen. Ook vragen over persoonlijke effectiviteit kunnen onderwerp van begeleiding zijn.

Een aantal voorbeelden van vragen die geschikt zijn voor deze vorm van begeleiding:

Managers

 • “Hoe geef ik effectief feedback aan mijn medewerkers?”
 • “Er is een ouder op één van mijn locaties die zich niet aan onze afspraken houdt, hoe ga ik hier mee om?”
 • “Ik loop de hele dag te rennen, op welke manier kan ik meer rust brengen in mijn dag?”
 • “Mijn medewerkers hebben moeite om op een positieve manier met jongens om te gaan, op welke manier kan ik hen aansturen?”

Pedagogisch medewerkers

 • “Hoe kan ik omgaan met kinderen die niet luisteren naar wat ik zeg?”
 • “In de begeleiding van mijn stagiaires vind ik het lastig duidelijke grenzen aan te geven. Hoe kan ik hier op een professionele manier mee omgaan?”
 • “Op mijn groep zijn veel huilbaby’s, heb je tips?”
 • “Mijn collega heeft een andere werkwijze dan ik en daar ondervind ik dagelijks hinder van, hoe kan ik hier effectief mee omgaan?”

Het begeleidingstraject

In het eerste gesprek  brengen we in kaart wat je doelen zijn. Tevens maken we een start met het onderwerp dat voor jou op dit moment de meeste prioriteit heeft, zodat je na afloop meteen aan de slag kunt gaan met een aantal concrete acties, waarop we dan in het volgende gesprek verder kunnen bouwen.
Afhankelijk van de ingeplande tijd vinden er 3 tot 5 gesprekken plaats, waarna de begeleiding wordt afgerond. Je ontvangt na afloop een verslag van het traject.

Praktisch

Een basisbegeleidingstraject bestaat uit:

 • 5 gesprekken van 30 minuten, 4 gesprekken van 45 minuten óf 3 gesprekken van 60 minuten.
 • Betaling vindt maandelijks achteraf plaats. De in die maand gevoerde gesprekken worden in een factuur verwerkt.
 • Heb je een keer een dringende vraag tussen de gesprekken door, dan ben ik op werkdagen meestal ook telefonisch bereikbaar. Hiervoor worden geen extra uren in rekening gebracht.

Kosten voor een basisbegeleidingstraject op kantoor zijn exclusief BTW 250,- euro (inclusief voorbereiding en verslaglegging door de coach) en dus 302,50 euro inclusief 21% BTW.

In company

Het is mogelijk om de individuele werkbegeleiding op locatie te verzorgen. Indien de gesprekken aansluitend aan een reeds ingeplande training plaatsvinden, dan hoeven er geen reiskosten in rekening te worden gebracht. Er is dan ook geen minimumaantal gesprekken.
Indien de gesprekken los van een training worden ingepland, dan wordt er een reisvergoeding in rekening gebracht (0,50 cent per kilometer, exclusief 21% BTW). In dat geval is het minimumaantal (aaneengesloten) gespreksuren per dag 1,5 uur. Dus bijvoorbeeld twee gesprekken van 45 minuten, of drie gesprekken van 30 minuten.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Schouten.  Telefoon o6- 44 87 30 86, email info@karakteradvies.nl.