kwaliteiten centraal

De training is gericht op bewustwording van de persoonlijke competenties van medewerkers en het inzetten daarvan in samenwerkingsverbanden.
Deelnemers brengen hun kwaliteiten in beeld, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Programma

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Dagdeel 1:
Wil je jezelf en anderen beter leren kennen, begrijpen waarom je bepaalde eigenschappen bij andere mensen bewondert en waarom je je aan andere eigenschappen mateloos ergert? Tijdens de training “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” leer je vanuit de theorie en met behulp van verschillende werkvormen je eigen kernkwaliteiten kennen, en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en de zeer herkenbare allergieën. Doordat de eigenschappen vanuit verschillende hoeken worden belicht, kunnen begrip en waardering ontstaan voor de eigen (on)mogelijkheden én die van de ander.

Persoonlijke analyse

Dagdeel 2:
Bewustwording vanuit de eerste training leidt tot inzicht in de eigen sterke punten en ontwikkelpunten. Deelnemers maken een persoonlijke analyse, denken na over de manier waarop zij hun kwaliteiten kunnen inzetten binnen de organisatie én over de manier waarop de eigen ontwikkelpunten kunnen worden versterkt en/of ondervangen.

Kwaliteit in communicatie

Dagdeel 3:
Bewustzijn van je kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft een meerwaarde voor jezelf én voor je werkgever. Een effectieve communicatie hierover maakt het mogelijk om je kwaliteiten optimaal in te zetten en effectief om te gaan met je ontwikkelpunten. Tijdens de laatste training van deze module besteden we aandacht aan een aantal algemene communicatieve vaardigheden en aan het geven en ontvangen van feedback.

Praktisch

In company training
Tijdsduur: drie dagdelen van drie uur
Kosten per deelnemer inclusief reiskosten, alle materiaalkosten en certificaten: 330 euro. De training is vrijgesteld van BTW.
Minimum aantal deelnemers: 7. Maximum aantal deelnemers: 12.

Subsidie

Voor deze module is er een subsidie van het FCB beschikbaar. Deze regeling vergoedt tot 50% van de kosten van de training.
Belangrijk om te weten:

  1. De Regeling scholing heeft een looptijd van 1 april 2014 t/m 31 maart 2016.
    Aanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend tussen 1 april 2014 en 1 december 2015.
  2. De financiële bijdragen zijn bestemd voor trajecten die starten na toekenning door FCB en uiterlijk 28 februari 2016 zijn afgerond.
  3. Een aanvraag voor opname in de Scholingsgids dient zo snel mogelijk en uiterlijk zes weken voor de start van een traject te zijn ingediend.
  4. Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een traject in de Scholingsgids dient zo snel mogelijk en uiterlijk twee weken voor de start van een traject te zijn ingediend.

De overige voorwaarden vindt u in de regeling scholing kinderopvang van het FCB (pdf).

Banner logo fcbDeze training is opgenomen in de Scholingsgids van FCB. In deze Scholingsgids staan alle trainingen en scholing waar werkgevers uit de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang een financiële bijdrage voor kunnen aanvragen.