Baby’s in de groep

Heeft u wel eens het gevoel dat de baby’s in uw groep te weinig aandacht krijgen? Dat uw tijd verloren gaat aan troosten, verschonen en voeden? Dat er te weinig tijd is voor het begeleiden van spel en persoonlijke aandacht?

In de cursus “Baby’s in de groep” krijgt u inzichten aangereikt die u helpen om op een prettige en kwalitatieve manier uw begeleiding, verzorging en houding af te stemmen op de specifieke behoeften van baby’s tot ongeveer 18 maanden.

Doel van de cursus

De cursus “Baby’s in de groep” maakt u bewust van uw mogelijkheden om het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s te bevorderen. In de cursus wordt u geprikkeld om uw manier van kijken naar baby’s aan te scherpen. U krijgt kennis mee over de interactie met baby’s, over ontwikkelingsstimulering en u leert op welke manier u speelgoed en activiteiten kunt aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van de baby. Tijdens de laatste training worden een aantal vragen vanuit de groep behandeld ten aanzien van alledaagse zorgen om baby’s, zoals bijvoorbeeld huilen, slaapproblemen of bijten.

Trainingsprogramma

De cursus “Baby’s in de groep” bestaat uit 3 dagdelen:

Dagdeel 1 Welbevinden en communicatie

  • Kijken naar baby’s; inspiratie uit pedagogische stromingen
  • Interactie met baby’s

Dagdeel 2 Kinderspel

  •  Ontwikkeling en ontwikkelingsstimulering
  • Spel, speelgoed en spelbegeleiding

Dagdeel 3 Zorgen om huilen, slapen, bijten…

  • Bespreking van casussen uit de groep

Doelgroep

De cursus is gericht op pedagogisch medewerkers KDV en managers die te maken hebben met de begeleiding van pedagogisch medewerkers. De cursus is gericht op zowel beginnende als meer ervaren medewerkers, die zich willen verdiepen in de belevingswereld en behoeften van baby’s.

Trainingswijze

Dit is een interactieve cursus, waarbij de theorie, tips van de trainer en ideeën vanuit de groep elkaar afwisselen en aanvullen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de cursus op effectieve wijze te integreren in uw denken en handelen.

Cursusduur

Deze cursus bestaat uit drie trainingen van een dagdeel van ongeveer 2,5 uur. Daarnaast werkt u aan een aantal opdrachten (samen ongeveer 4 a 5 uur).  De totale tijdsinvestering komt daarmee op ongeveer 12 uur.

Certificaat

U ontvangt een certificaat wanneer:

  • u minimaal twee van de drie cursusdagen aanwezig bent geweest
  • u alle opdrachten hebt uitgevoerd en deze met een voldoende door de trainer zijn beoordeeld

Literatuur

Tijdens de cursus wordt gewerkt met het boek “Werken met baby’s in een groep” van het Nederlands Jeugdinstituut/Nji. Auteurs: Sylvia Nossent en Orpha Vanderhaegen. U hoeft dit boek niet zelf aan te schaffen, iedere deelnemer krijgt het boek van de trainer.

Kosten

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15  (prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).

De totaalprijs bij een in-company traject is afhankelijk van het aantal cursisten en de reisafstand van de trainer. De prijs per cursist is 190 euro, materiaalkosten (waaronder het boek en een cursusmap) zijn 30 euro per cursist. Totaal inclusief materiaalkosten 220 euro per cursist (exclusief reisvergoeding). Voor de 14e en 15e cursist is het lesgeld gratis en worden er alleen materiaalkosten berekend.

Offerte en aanmelding

Voor een vrijblijvende offerte klinkt op de offerteknop.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Schouten: telefoon 06- 44 87 30 86, email info@karakteradvies.nl.