FCB subsidie scholing

Banner logo fcbVoor niet bedrijfsspecifieke scholingstrajecten is er een financiële bijdrage beschikbaar vanuit het FCB, bedoeld om de competenties van deelnemers te verbreden. Het gaat hierbij om competenties die zij ook in een andere context kunnen toepassen.

Karakteradvies biedt de volgende trajecten binnen dit kader:

Onderstaand de inleidende tekst uit de scholingsgids van het FCB.
Voor meer informatie kijk op de website van het FCB en in de scholingsgids van het FCB.

Competenties verbreden

Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van competentieverbreding. Daarvoor heeft zij voor de drie branches een sectorplan ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van scholingstrajecten.

Competent in verschillende contexten

De Regelingen Scholing van de drie branches voorzien in een financiële bijdrage voor niet- bedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De doelgroep is werknemers in de branches WJK, die geschoold worden nieuwe competenties ofwel nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De bedoeling is dat deelnemers deze competenties ook in een andere context kunnen toepassen. Ook wordt beoogd dat de trajecten waarde toevoegen aan het CV. Voor meer informatie over deze Regelingen verwijzen wij u naar de FCB-website.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in de regeling scholing kinderopvang van het FCB (PDF).

 crkbo_instelling_rgb