Communiceren met kinderen | How2Talk2Kids

Wil je werken aan een positieve sfeer in de groep, waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen? Wil je duidelijke regels en grenzen hanteren en dit op een opbouwende manier communiceren met de kinderen?

Doel van de cursus

Tijdens de cursus “Communiceren met kinderen” werken we vanuit het uiterst leesbare boek “How2Talk2Kids”. Het is gebaseerd op de methodiek van Adele Faber en Elaine Mazlish. Zij hebben een respectvolle manier van communiceren ontwikkeld, waarbij kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen. De opvoeder leert grenzen stellen terwijl de relatie met het kind goed blijft en zich zelfs verdiept. Je leert het kind verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag en zelf met oplossingen te komen.

Het boek biedt praktische effectieve communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de bekende psycholoog dr. Haim Ginott, direct toepasbaar op elk kind van 2 tot 20 jaar.  Het biedt handvatten in onder andere de volgende situaties:

  • Omgaan met gevoelens
  • Coöperatief gedrag
  •  Alternatieven voor straf
  • Aanmoedigen autonomie
  • Effectief prijzen
  • Bevrijden van rollen

Doelgroep

De cursus is gericht op pedagogisch medewerkers BSO en managers die te maken hebben met de begeleiding van pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang.

Trainingswijze

Dit is een interactieve cursus, waarbij de theorie, tips van de trainer en ideeën vanuit de groep elkaar afwisselen en aanvullen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de workshop op effectieve wijze te integreren in je denken en handelen.

Tijdsduur

De training bestaan uit twee dagdelen van ongeveer drie uur.
Totale tijdsinvestering: 6 uur.

Bewijs van deelname

Je ontvangt een bewijs van deelname als je beide dagdelen aanwezig bent geweest.

Literatuur

Tijdens de cursus wordt gewerkt met het boek “How2Talk2Kids”. Auteurs: Adele Faber en Elaine Mazlish. Je hoeft dit boek niet zelf aan te schaffen, iedere deelnemer krijgt het boek van de trainer.

Kosten

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15
(prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).

De totaalprijs bij een in-company traject is afhankelijk van het aantal cursisten en de reisafstand van de trainer. Het lesgeld is per cursist 168 euro. Materiaalkosten zijn 30 euro per cursist. Totaal 198 euro per cursist (exclusief reisvergoeding). Voor de 14e en 15e cursist is het lesgeld gratis. Alleen de materiaalkosten worden berekend. De training is vrijgesteld van BTW.

Offerte en aanmelding

Voor een vrijblijvende offerte klik je op de offerteknop.

Nadere informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jessica Schouten: telefoon o6- 44 87 30 86, email info@karakteradvies.nl